Usuario anónimo

Izen-emate formularioa

NAN Izena
Lehen abizena Bigarren abizena
Zentrua Kargua
(Zure zentrua ageri ez bada aukeratu "Otros")
e-mail Jaiotze data
Helbidea PK
Herria Probintzia
Telefonoa Mugikorra
Zure zentruaren datuak: (Daturen bat zuzena ez bada, mesedez adierazi oharretan)
Oharrak
  • Zin dagit ekintza honen deskribapenean adierazitako baldintzak betetzen ditudala.
  • Zin dagit nire ikastetxeko/enpresako zuzendariaren onespena eta baimena dudala ekintza honetan parte hartzeko.
  • Pribatutasun Politika:
  • Mezua irakurri eta ADIERAZTEN DIREN KLAUSULAK espresuki onartzen ditudala zin dagit.

Eremu guztiak derrigorrezkoak dira "Oharrak" eta telefonoak izan ezik, telefono bakarra adieraztea aski da.